Hlavná stránka

Výroba izolačných dvojskiel a trojskiel

Izolačné dvojsklá a trojsklá vyrábame z dvoch alebo troch (trojsklo) sklenených tabúľ skla s pokovenou vrstvou. Medzi tabule je vložený dištančný rámik, v ktorom je uložený vysúšací prostriedok. Jeho úlohou je absorbovať vlhkosť z priestoru medzi sklami, čím bráni roseniu okien. Dištančný rámik môze byť hliníkový 6 až 18 mm, ocelový prípadne plastový kde je možné dosiahnuť prestup tepla Ug=1,0. Pri trojskle Ug=0,6.

Tabuľka prestupu tepla "Ug" ((W/(m2.K))

Zloženie dvojskla sklo-lišta-sklo Celková hrúbka dvojskla Ug
Planibel číre - Planibel TOP N 4-12-4 20 1,3
Planibel číre - Planibel TOP N 4-14-4 22 1,1
Planibel číre - Planibel TOP N 4-16-4 24 1,1
Planibel číre - Planibel TOP N 4-18-4 26 1,1
Planibel TOP N - Planibel čire - Planibel TOP N 4-10-4-10-4 32 0,8
Planibel TOP N - Planibel čire - Planibel TOP N 4-12-4-12-4 36 0,7
Planibel TOP N - Planibel čire - Planibel TOP N 4-16-4-16-4 44
0,6

Rez izolačných skiel

Zvukovo izolačné sklá

2x lepené bezpečnostné sklá 6 + 6 mm

Izolačné dvojsklo zložené z dvoch bezpečnostných lepených skiel

1x lepené bezpečnostné sklo 6 + 4 mm 

Izolačné dvojsklo zložené z jedného bezpečnostného lepeného skla

1x 8 mm sklo + 4 mm

Izolačné dvojsklo zložené z jedného 8 mm  a 4 mm skla

Druhy zasklenia

Zasklievanie do plného tmelového lôžka:
Zasklievanie s použitím tmelov sa musí robiť pri teplotách +5 C. Pre tmelenie sa nesmie používaťsklenársky tmel, pretože rýchlo vysychá, praská a umožňuje preniknutie vlhkosti do drážky.Drážku zatmelíme trvalo elastickým tmelom, silikónového typu.

Zasklievanie pomocou tesniacej pásky:
Použitie tesniacej pásky je jedna s najvýhodnejších metód zasklievania izolačných skiel. Páska zaistí správnu vôľu medzi sklom a rámom. Páska sa musí nalepiť po celom obvode drážky.Vniknutú medzeru vyplníme silikónovým tmelom.

Tlakové zasklenie:
Tlakové zasklenie sa používa pre zasklenie izolačných skiel do kovových alebo plastových okien.

-